Lookalike Bee | Hingst/Colt - 2018-05-29 | E: Ike U: Amelia Gii Kategori: Hoppföl/Jumping foal- Hästens namn/Horse name: Lookalike Bee
- Hästens registreringsnummer/Registration number: 04181845
- Kön/Gender: Hingst/Colt
- Födelseår/Birthdate: 2018-05-29
- Hästens fader/Sire: Ike
- Hästens moder/Dam: Amelia Gii
- Kategori på hästen/Categori: Hoppföl/Jumping foal
- Video: Klicka här
- Blup sida/Pedigree: Klicka här
- Veterinärintyg/Veterinary certification: Klicka här
- Säljarens namn/Seller: Helena Bergh André och Erik Jense (Momspliktig)
- Säljaren epost/Seller email: doktorbergh@gmail.com
- Telefonnummer/Phone number: 070-6643063
- Fritext:

Lookalike Bee 

Hingst 18-05-27  e. Ike  u. Amelia Gii  - Almero Gii

Om fadershingsten Ike 1348 e Zavall – Carthino Z – Silvio II :

Sveriges utan konkurrens bästa fyraåriga hopphäst 2017! Bruksprovsvinnare, högsta poängen av fyraåringarna på Breeders och seger i Swedish Stallion Trophy! Segrare i fyraårschampionatet på Elmia 2017. Topplacering som tvåa efter testridningen av Joeren Dubbeldam i femårschampionatet på Breeders trophy 2018!

 

Om Amelia Gii: F. 14-07-29 https://www.blup.se/sv-SE/horses/283157-amelia-gii

Så här skriver Amelia Gii's uppfödare Gustavii stud om Amelia: Amelia Gii, skm sto efter Almero Gii (by Alme des Nids – Irco Mena) undan Impala Gii e. Irco Miro Gii (Irco Mena – Raldo Polo) u. Lars Imp by Imperius xx – King of Diamonds – Highland Flight xx  

I detta sto hittar du både det irländska hopp huvudet och de fantastiska fullblod som de en gång hade genom moder Impala samt genom linjeaveln på Irco Mena, likaväl som den superba tekniken från just denna speciella fadern. Almero Giis hopp teknik är så perfekt som går att finna, hans mormor Europe var en internationell speedhäst och 3 kvarts fullblod, hennes fader Laudanim xx är en internationell Nations hoppning häst, och hennes morfar Paladin des Ifs är en internationell Nationshoppningshäst samt en power jumper, hennes mormor är också en Nationshoppningshäst, det fina anglo stoet Fidelite A.

Amelias moder Impala G är 3 kvarts syster till Lars Irco G och hennes fader är underbare Irco Miro G (efter Irco Mena). Vi lånade Irco Miro till John Whittaker 2004 tror jag det var, och han red honom i 5 dagar och vann sedan Suffolk County Grand Prix, en 160 hoppning i UK. John sade då att han trodde Miro var hans nästa Milton, men hästen skadade nacken i Johns transport, han överlevde, men var aldrig densamma. Mormor Lars Imp var ren irländare efter den superba Imperius xx och hela hennes stam är internationella och Olympiska blodslinjer.

Lookalike Bee är Amelia Gii’s första föl. Amelia själv är inriden hos Victoria Almgren och planeras för fortsatt utbildning där.

English:

 

Lookalike Bee

Colt born 18-05-27 by Ike out of Amelia Gii by Almero Gii

Father Ike 1348  Zavall – Carthino Z – Silvio II:

The by far best Swedish 4-year old jumper 2017. Winner of the stallion test, highest score of four year olds in Breeders Trophy and winner of Swedish Stallion Trophy! Also winner of four year championship in Elmia 2017. Top score as second after test riding final by Joeren Dubbeldam in five year old championchip Breeders Trophy 2018!

 

Mother Amelia Gii: 14-07-29 https://www.blup.se/sv-SE/horses/283157-amelia-gii

The breeder Gustavii Stud describes Amelia as following: Amelia Gii grey mare by Almero Gii (by Alme des Nids – Irco Mena) out of Impala Gii by Irco Miro Gii (Irco Mena – Raldo Polo) out of  Lars Imp by Imperius xx – King of Diamonds – Highland Flight xx 

Amelia represents both the famous irish jumping mentality and the fantastic thoroughbreds they once had through her mother Impala and through line breeding in Irco Mena, as well as the superb technique from this very special father. Almero Gii’s jumping technique is as perfect as you can find it, his grandmother Europe was international speed horse and three quarter thoroughbred, her father Laudanim xx was international Nation Cup horse, and her grandfather Paladin des Ifs was international Nation Cup horse and a power jumper, her grandmother is also Nation Cup horse, the very lovely anglo arab Fidelite A.

Amelias’ mother Impala Gii is three quarter sister to Lars Irco G, and her father is wonderful Irco Miro G (by Irco Mena). Irco Miro was lend to John Whittaker in 2004 and he rode him a very short time and won the Suffolk Count Grand Prix, 160 jumping in the UK. John then said that he thought Miro was his next Milton, but the horse han an accident and injuried his neck. He survived but was never the same. Grandmother Lars Imp was full Irish by the superb Imperius xx and her whole pedigree is from international and Olympic bloodlines.

Lookalike Bee is Amelia’s’ first born foal. Amelia herself is planned for future career as a show jumper.

Lookalike Bee

  • Artikelnummer: 1541166348
Auktionen är avslutad!
Auktionen slutar: 2018-11-13 22:01:03

Deltar som:Gäst (Logga in)
Ledande bud: Laddar
Senaste bud:
Laddar
Starting bid:
4 000kr
Date Bidder Price
2018-11-12 06:01:10 Milo Bergh André 90 000kr
2018-11-12 06:01:10 Milo Bergh André 5 000kr
2018-11-13 18:12:08 Bachrach Lindha Svensson 6 000kr
2018-11-13 18:12:08 Milo Bergh André 7 000kr
2018-11-13 18:12:35 Bachrach Lindha Svensson 8 000kr
2018-11-13 18:12:35 Milo Bergh André 9 000kr
2018-11-13 18:12:46 Bachrach Lindha Svensson 10 000kr
2018-11-13 18:12:46 Milo Bergh André 11 000kr
2018-11-13 18:15:14 Bachrach Lindha Svensson 12 000kr
2018-11-13 18:15:14 Milo Bergh André 13 000kr
2018-11-13 18:15:47 Bachrach Lindha Svensson 14 000kr
2018-11-13 18:15:47 Milo Bergh André 15 000kr
2018-11-13 18:18:30 24 Lena Zeiloth 16 000kr
2018-11-13 18:18:30 Milo Bergh André 17 000kr
2018-11-13 18:28:40 24 Lena Zeiloth 18 000kr
2018-11-13 18:28:40 Milo Bergh André 19 000kr
2018-11-13 18:29:27 24 Lena Zeiloth 21 000kr
2018-11-13 18:29:27 Milo Bergh André 22 000kr
2018-11-13 20:05:25 Hastanders Anders Jonsson 25 000kr
2018-11-13 20:05:25 Milo Bergh André 26 000kr
2018-11-13 20:58:50 Fluffythepudel Charlotta Carlsson 27 000kr
2018-11-13 20:58:50 Milo Bergh André 28 000kr
2018-11-13 20:59:10 Fluffythepudel Charlotta Carlsson 30 000kr
2018-11-13 20:59:10 Milo Bergh André 31 000kr
2018-11-13 21:50:23 fva Fredrik Valfridsson 32 000kr
2018-11-13 21:50:23 Milo Bergh André 33 000kr
2018-11-13 21:50:59 fva Fredrik Valfridsson 34 000kr
2018-11-13 21:50:59 Milo Bergh André 35 000kr
2018-11-13 21:52:31 fva Fredrik Valfridsson 36 000kr
2018-11-13 21:52:31 Milo Bergh André 37 000kr
2018-11-13 21:53:08 fva Fredrik Valfridsson 38 000kr
2018-11-13 21:53:08 Milo Bergh André 39 000kr
2018-11-13 21:53:39 fva Fredrik Valfridsson 40 000kr
2018-11-13 21:53:39 Milo Bergh André 41 000kr
2018-11-13 21:55:34 fva Fredrik Valfridsson 42 000kr
2018-11-13 21:55:34 Milo Bergh André 43 000kr
2018-11-13 21:56:03 fva Fredrik Valfridsson 44 000kr
2018-11-13 21:56:03 Milo Bergh André 45 000kr

Close